16.03.2016

Ali Osman SONGÜR - (1944-1962)

1887 Yılında Isparta-Yalvaç ilçesinde doğdu. 7 yaşında Hafızlığını bitirdi. Bilahare İstanbul Medreselerinde 5 yıl müddetle: Tasavvuf, ilahiyat, Edebiyat, Arapça ve Farsça üzerine öğrenim yapmıştır. Daha sonra Ulüm-i Diniye ve Arabiye Öğretmeni olarak Bilecik idadiyesinde göreve başlamıştır.

Bilecik'te Fransızca Öğretmeni bir arkadaşından Fransızca'yı da öğrenmiş, daha sonra da Denizli İdadiyesine atanmış, burada Türkiye genelinde seçkin öğrenciler yetiştirmiştir.

Cumhuriyet döneminde Ulum Diniye ve Arabiye dersleri kaldırıldığından, aynı okulun idare kısmında memur olarak görevini sürdürmüş, taki emekli olduğu 1940 yılına kadar. 1942 yılında İnhilal eden Denizli Müftülüğü için Ankara'da açılan imtihana katılmasıyla Denizli Müftülüğünü kazanmış, lakin Diyanet işleri Yüksek Şurası Üyeliğine ataması yapılması hususunda Başkanlık hayli uğraşmış ise de ailevi nedenlerden dolayı kabul etmemiştir.

Denizli Müftülüğünü tercih eden Ali Osman SONGÜR 03.03.1944'ten, vefat ettiği 12.08.1962 Tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür.