18.03.2016

İl Müftülük Personeli

VAİZLER
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Hasan SÖZER Uzman Vaiz
2 Osman VERİM Uzman Vaiz
3 Hasan DURAL Uzman Vaiz
4 Hüseyin GÜLTEKİN Uzman Vaiz
5 Murat KARABULUT Vaiz
6 Ayşe ALTUNTEPE Vaiz
7 Aliye ARSLAN Vaiz
8 Sümeyra BAŞPINAR Vaiz - Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
9 Abdülkadir YILMAZ Cezaevi Vaizi
10 Osman ŞEN Cezaevi Vaizi
11 Ahmet AYDIN Cezaevi Vaizi
12 Sabit ŞEYLİ Cezaevi Vaizi
     
ŞUBE MÜDÜRLERİ
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Şaban AYDEMİR Şube Müdürü - Hac ve Umre Hizmetleri
2 Fahri UÇAK Şube Müdürü - Din Eğitimi
3 Sami CAN Şube Müdürü - İdari ve Mali İşler 
4 Hasan ÜZÜM Şube Müdürü - Din Hizmetleri
5 Ahmet DANIŞ Şube Müdürü - Personel
       
MURAKIPLAR
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Muhammet İkbal TİYEK Murakıp
2 Asım ÇELİK Murakıp
3 Münhal Murakıp
     
EĞİTİM VE DİN HİZMETLERİ UZMANI
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Mehmet DEMİR Uzman - Eğitim
2 Zehra DEMİR Uzman - Eğitim
3 Mustafa Hikmet İNAN Uzman - Din Hizmetleri
4 Ali AKINER Uzman - Din Hizmetleri
5 Köksal ONUK Uzman - Din Hizmetleri
6 Yavuz ŞAHAN Uzman - Din Hizmetleri
     
ŞEF
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Yüksel UĞUR Şef - Hac ve Umre Hizmetleri
2 Musa TEKKANAT Şef - Personel
3 Münhal Şef - Din Hizmetleri ve Eğitimi
4 Münhal Şef - İdari ve Mali İşler
     
ÖĞRETMEN
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Hüseyin OKLU Öğretmen
     
TEKNİKER
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Halil ŞAHİN Tekniker
     
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENLERİ VE MEMUR
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Zeki MAN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
2 Muhammet KORKMAZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3 İbrahim KARDAŞ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
4 Soner ÇETİN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
5 Muhammet Fatih İPEK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
6 Muhammet Sıddıyk CANBAZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
7 Bekir İNAN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
8 Halil İbrahim PAŞALI Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
9 Faruk AYDINELLİ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
10 Recep ALTINDAĞ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
11 Mansur KILINÇ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
12 M. Mahmud SAĞIŞMAK  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
13 Mürşid DÜNDAR Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
14 Yusuf ÖZKUL Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  
15 Halil YENİKAYE Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
16 Mehmet Arif TOPUZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
17 Süleyman IŞIK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
18 Serkan GÜLCÜ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
19 Münhal Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
20 Ayşe KARAKAYA Memur
21 Emrullah ÖZCAN Memur
     
ŞOFÖR
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Murat ŞİMŞEK Şoför
2 Osman DÜLGER Şoför
3 İbrahim OYANIK Şoför
     
HİZMETLİ
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Said KOLAY Hizmetli
2 Muhammet Yunus ORHAN Hizmetli
3 Hayriye KAYA Hizmetli
4 Münhal Hizmetli
5 Yasin GÜNDÜZ Hizmetli - (Ş)
6 Emel DEMİRDAĞ Hizmetli - (Ş)
     
     
SANTRAL GÖREVLİSİ
NO      ADI SOYADI UNVANI
1 Münhal Hizmetli
     

                                                                              Güncelleme Tarihi: 01.12.2023