25.04.2024

Açıktan Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Sınav Duyurusu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi uyarınca, İlimiz İlçe Müftülüklerimizde, ücretsiz
izne ayrılan, askere giden, yurt dışında görevlendirilen, kurum dışında geçici görevlendirmesi yapılan vb.
nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesi ile Sınav Yönetmeliğinde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde
açıktan Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım alım sınavı yapılacaktır. İşbu ilan ilgililere duyurulur.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR :
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki
"Ortak Nitelik" şartını taşımak.
3- Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için İmam-Hatip Lisesi veya hafız olup lise veya dengi okul mezunu olmak.
5- 2022 yılı KPSS (DHBT) sınavından 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak.
6- Vekil İmam-Hatiplik veya Vekil Müezzin-Kayyımlık yapmaya sağlık yönünden bir engeli bulunmamak,
askerlikle ilişiği ve sabıka kaydı bulunmamak.
7-Yukarıdaki şartları taşıyanlar (Halen Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım olarak görev yapanlar da
dahil) müracaat edebileceklerdir.
DİĞER ŞARTLAR
Yönetmelikte belirtilen İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım olarak atanacaklarda aranan şartları taşıyan ve
açıktan vekaleten atanmak isteyenlerin, sözlü sınav için en geç 09/05/2024 Perşembe günü mesai
bitimine kadar İl Müftülüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Faks ile gönderimler,
aslını sınav günü getirmek şartıyla kabul edilir- Fax: 0258 242 09 14)
Sınava müracaat dilekçesi İl Müftülüğünden veya İl Müftülüğü web sitesi dökümanlar
bölümünden tedarik edilecektir.
09/05/2024 tarihinden sonra yapılan ve bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecektir. (Son müracaat tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular geçersizdir.)
Bu duyurudaki şartlar ve sınav sonuçları bir sonraki yapılacak olan Vekil Görevli Sınavına kadar
geçerli olup, bundan sonraki Vekil alımı sınavları için müktesep teşkil etmez.

Görevlendirmeler, sözlü (mülakat) başarı puan sıralamasına göre yapılacaktır. Müracaat
edenlerden önce DHBT puanı 60 (altmış) puan ve üzeri olanlardan (sözlü puanı başarı sırası esas
alınacak) başlanacaktır. Sırası geldiği halde teklif edilen yere atanmayı kabul etmeyenler feragat
etmiş sayılacak olup, sıradan atamaya devam edilecektir.
Sınav 14/05/2024 Salı günü, saat 08.30 da İl Müftülüğünde yapılacaktır. (Sınav bitmemesi halinde
müteakip günlerde devam edecektir.)
Vekil İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık sınavına girenler; Kur'an-ı Kerim, Akaid, Fıkıh (ibadet
konuları), Siyer ve Ahlak, Hitabet ve atanacağı kadronun gerektirdiği bilgi ve beceri konularından
sorumlu olacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğince, sözlü veya uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden
değerlendirilecek ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Atama yapılabilmesi için 7315 sayılı Kanuna göre Arşiv Araştırması yapılmış ve olumlu sonuçlanmış
olmak. (Sınavı Kazandıktan Sonra).
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Abdullah PAMUKLU
İl Müftüsü

 

Not: Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Sınavı İçin Müracaat Dilekçesi Lütfen Tıklayınız...