17.10.2021

Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Hafta Mesajı

İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in dünyayı teşriflerinin 1443 yılına kavuşmanın sevinci ve bahtiyarlığı içindeyiz. Veladetiyle dünyanın kasvetli ve buhranlı ortamına adeta bir merhamet, sukunet,saadet ve sadakat muştusu olarak gelen Peygamberimiz (S.A.V.) insanlığa sevgiyi,adaleti,hikmeti, merhameti,şecaati ve ahde vefayı yaşayarak anlatmış, ümmeti için hakikate ulaşma yolunda bir meşale olmuştur.

Peygamberlik öncesi özellikleri itibariyle Cahiliyye dediğimiz dönemde bir çok insani değerin yok olduğu,insanlık adına dramların yaşandığı,insanların umutsuzluk ve karamsarlık içinde olduğu bir gerçektir. İşte böyle bir zamanda yaşam ve söylemleriyle içinde bulunduğu toplumu yukarıda bahsedilen olumsuz hallerden çekip çıkaran Peygamberimiz ,imrenilecek ahlaki meziyetlerin hayata aktarıldığı ve kendinden sonrakiler için numune-i imtisal olacak  bir vefa toplumu oluşturmuştur. Peygamberimiz (S.A.V.)in bu dönüştürücü ,ıslah edici ve hayat verici vasfını bizden değil ,bizim dışımızdan,hakikati ortaya koyma cesareti gösteren İngiliz  hikaye yazarı Bernard SHAW şu veciz ifadelerle dile getirir. “Muhammed eğer  dünyaya tekrar geri dönse , bir kahve içimi kadar dünyada kalsa,yaşantısı,söz ve öğretileriyle dünyayı düzene sokar giderdi.”

Günümüz toplumunda en çok eksikliğini hissettiğimiz değerlerin başında, “özü sözü bir olmak, kadir kıymet bilmek,dostlukta ve bağlılıkta sebat göstermek minnet ve şükranla anmak” anlamını içeren Vefa gelmektedir. Toplumun birleştirici gücü,iyi insanların alameti farikası,sadakat ve güvenin kaynağı olan vefaya dair örnekleri onun eşssiz hayatında bulmaktayız. Annesi Amine Hatun’a, dadısı Ümmü Eymen’e ve eşi Hz.Hatice’ye olan sevgisi ve vefası hepimizin malumudur. Geçmişten günümüze haksızlık,ihanet,hıyanet ve duyarsızlıkla eş tutulan vefasızlık ,insanların en fazla yakındığı  ve yerdiği hususlardan biridir. Bencilce davranışlar,unutulan, görmezden gelinen iyilikler, koparılan dost ve akraba bağları,güvensizlik ve sözünün eri olmamama gibi toplumu içten içe kemiren, yozlaştıran bu vefasızlık hali ancak Peygamberimizin biz ümmetine hayat verecek ölçüleri sayesinde ortadan kaldırılacak ve ahde vefa İslam toplumunda tekrar ahlaki meziyetlerin zirvesinde yer alacaktır. ”Allahım! Gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum” diyen bir Allah Rasülü’nün rehberliğinde , ahde vefa duygusu toplumun her alanında etkisini gösteren huzur ve güven kaynağımız olacaktır.

2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası 17 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında idrak edilecektir. Başkanlığımız, eskiden  beri özelde milletimiz; genelde insanlık için, gündeme taşınması aciliyet kesbeden  konuları halkımızın gündemine taşıyıp bir farkındalık ve hassasiyet oluşturmayı hedeflemektedir. Bu vesileyle  toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olarak belirlenmiştir. Hafta münasebetiyle ilimizde de TV ve sosyal medya üzerinden pek çok farklı etkinliklerle “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konusu işlenecektir.

Böyle sıkıntılı, salgının etkisini  koruduğu bir süreçte bizler için bir sekinet ve mutluluk  kaynağı olan Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, tüm halkımızı yapacağımız programları TV ve sosyal medya üzerinden takip etmeye davet ediyorum. Mevlid Kandilimizin ailemize,çocuklarımıza,milletimize ve Alem-i İslam’a huzur, bereket, sukunet ve barış getirmesini, bizlerin ve tüm insanlığın bu salgın hastalıktan kurtulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.                            

   Mehmet AŞIK

                                                                                                                            Denizli İl Müftüsü