27.03.2021

Berat Kandili Mesajı

Kıymetli Kardeşlerim!

Mübarek üç ayların kendisi gibi mübarek olan Berat Gecesine ulaşmanın huzur ve neşesini yaşıyoruz. Bilindiği üzere 27 Mart 2021 Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece (Kameri aylardan Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece)  Berat Gecesi’dir.

Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelen “Berat”, dini anlamda “günahlardan, hatalardan kurtulma, affa nail olma, yenilenme ve yaradılış gayesini hatırlama” demektir. Berat Gecesi de tüm bu hususiyetleri içinde barındıran kulların Allah’ın rahmet ve mağfiretine koştuğu feyiz ve bereket dolu bir gecedir. Çünkü Allah Teala, af ve mağfiret çağrısının daha bir anlam kazandığı bu gecede ve diğer zamanlarda can-u gönülden kendisine iltica edeni, tevbe edeni bağışlayacağını hem ayeti kerimelerde hem de hadisi şeriflerde bize haber vermektedir. Zümer Suresi 53. Ayeti Kerime’de de bu hakikati şöyle ifade etmektedir. “Deki; Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” .Sevgili Peygamberimiz de (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak isteyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191). İşte bu gecede Rabbimizin bu davetini fırsat bilerek, bizi bağışlayacağından emin olarak O’nun rahmetine, affına, mağfiretine koşarak kendimiz, ailemiz, ülkemiz, bütün müslümanlar ve insanlık için dua ve niyaza durmak en önemli vazifemiz olsa gerektir. Dünya hayatında rıza-i ilahiye muvafık her türlü işimiz, salih amel ve hasenat kabilinden ibadet ve faaliyetlerimiz bizim maddi-manevi anlamda huzur ve gönül rahatlığına bilerek, bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızdan beraatimize vesile olacaktır.

Kıymetli Kardeşlerim!

İnsanlık ve ülkemiz açısından sıkıntılı ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Aklımızdan çıkarmayalım ki; salgın hastalıkla mücadele kapsamında uymamız gereken kurallar ve önlemler aynı zamanda dini sorumluluk ve kul hakkı noktasında uyulması gereken tedbir, kural ve önlemlerdir. Bizler sorumluluk bilinciyle hareket eder bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirsek hepimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı endişeye sevk eden, belirsizliğe ve ümitsizliğe sebep olan bu salgın hastalıktan bir an evvel kurtulmuş oluruz. Tedbirlere uymak aynı zamanda hem devletimizin hem de sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletecek ve işini kolaylaştıracaktır.

İşte böyle bir gecede, bu duygu ve düşüncelerle başta Denizli’li hemşehrilerimiz olmak üzere; aziz milletimizin ve İslâm âleminin mübarek Berat Kandillerini tebrik ediyor, bu gecenin, ülkemizin, İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve affedilmelerine vesile olmasını ve tüm insanlık aleminin bu salgın hastalıktan kurtulmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.

                                                                                                                                 Mehmet AŞIK

                                                                                                                            Denizli İl Müftüsü