07.04.2020

Berat Kandili Mesajı

Muhterem Kardeşlerim!

İdrakiyle şeref bulduğumuz bu seneki Berat Kandili'ne farklı bir zaviyeden bakmak istiyorum.

Öncelikle Şaban ayının on beşinci gecesi olan  "Berat", bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak, işlenen suçtan, günahtan kurtulmak ve temizlenmek demektir.

Bizleri yoktan var eden Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de: "Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve Rasûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir."[1]  buyurarak bizden Kur'an'a ve Rasûlullah’ın sünnetine müracaat etmemizi istemektedir.

Diğer bir ilahi fermanında ise, "Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir."[2] buyurmaktadır.

Kur'an'ın başka bir emrinde, "Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever."[3]  buyrulmaktadır. Bu ve buna benzer emirleri Kur'an-ı Kerim’de ve Hadis-i şeriflerde çokça görmek mümkündür.

Değerli kardeşlerim!

İdrak edeceğimiz Berat Kandili’nde vakit, nefsimizi hesaba çekme vaktidir. Komşuları, arkadaş gruplarını, daha başkalarını (bunların sayısını çoğaltabilirsiniz) eleştirmek değil. Kendimizi eleştirmeli, kendimizi hesaba çekmeli, günlük hayatımızı gözden geçirmeliyiz. Yaşantımızın ne kadarı Allah ve Rasûlü’nün emirlerine uyum sağlıyor?

Allah ve Rasûlü yaptığımız gündelik işlerden, hayatımızdan razı mıdır?

Amellerimizle Allah'ı ve Resûlü'nü mü memnun ve razı etmek istiyoruz? Yoksa çevremizdeki dostlarımızı ve insanları mı memnun etmek istiyoruz?

7 Nisan Salı'yı 8 Nisan Çarşamba’ya bağlayan Beraat Gecesinde, elimizi şakağımıza koyup bir nefis muhasebesi yapalım. Yaptığımız amellerimizde Allah ve Rasûlü’nü memnun etmenin ötesinde, "desinler” varsa, “insanların hoşuna gitsin” varsa, “gösteriş” varsa, demek ki ilahi fermana göre kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmışız demektir. Bundan kurtulmak için samimi bir nedamet ve tevbe etmenin bu gece tam zamanıdır.

Herkes evinin önünü temizlerse, kirli sokak, kirli cadde, kirli mahalle, kirli şehir, kirli ülke olmaz, her taraf tertemiz olur. Tertemiz olan yerlerde virüs de barınamaz. İşte her insan kalbini, gönlünü günahlardan temizlerse, arındırırsa; Allah ve Rasûlü’nun beğeneceği bir hayat tarzını seçerse, aradığı mutluluğu bulmuş demektir.

Kur'an’ı okuyup anlamaya çalışırsa, Rasûlullah’ı okuyup anlamaya çalışırsa ve hayatının merkezine bunları koyarsa aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizleri yaratan Rabbimiz dünya hayatımızı nasıl tanzim edeceğimizi bizden daha iyi bilmez mi? Elbette ki bilir!

Bu gece vesilesiyle “Bismillah” deyip kolları sıvayalım. Bu hayatı ve güzelliklerini bize bahşettiği için günlük şükran borcumuz olan beş vakit namazımızı ihmal etmeyelim, secdeye kapanalım. Allah Resûlü (sav) bir Hadis-i şerifinde; "Rabbimiz dünya semasına iner rahmet nazarı ile bakar (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) ve şöyle der: 'Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu, istediğini vereyim. Af dileyen yok mu, onu bağışlayayım."[4] zikrederek aslında müminlerin her anlarını dua için fırsata çevirmelerini istemektedir. Evlerimizi manevi neşe ile şenlendirelim. Dünyayı sarsan salgın hastalıktan kurtulmamız için dua edelim. Bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlara gönülden dua edelim. Tavaftan mahzun kalan Beytullah’a ve cemaatten mahrum kalan şubeleri olan camilere tekrar cemaat olmamız için gönülden dua edelim. Rabbimizin ülkemizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı bu salgın hastalıktan kurtarması için dua edelim. Peygamber ocağı olan kahraman ordumuzun ve polisimizin şer güçlere karşı mansur ve muzaffer olması için dua edelim. Aziz şehitlerimizin ve mevtalarımızın ruhlarının şad olması, yaralı gazi ve hastalarımızın şifa bulması için ellerimizi açıp gözyaşı akıtarak gönülden dua edelim.

Devletimiz tarafından uymamız istenen kurallara (ki bunlar kendi menfaatimizedir.) uyalım.

Bu vesile ile saygı değer Denizli’li kardeşlerimizin Berat gecesini tebrik ediyor, bu gecenin Denizli’miz, ülkemiz ve bütün İslam aleminin huzuruna vesile olmasını, birlik ve beraberliliğimizin, kardeşliğimizin daha güçlü olmasını, milletimizin ve insanlığın bu umumi sıkıntı ve hastalıktan bir an önce kurtulmasını Yüce Mevlamdan diliyor, milletimizin birlik ve bekası için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla yad ediyor, yaklaşmakta olan Kur'an ayı Ramazan'a kavuşturmasını ve Peygamber Efendimiz'in (sav) niyazında "Allahım, bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."[5], "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de (bizleri de) affet!”[6] dualarına nail olmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

 

 

                                                                       Mehmet AŞIK

                                                Denizli İl Müftüsü

 

 

[1] Nisa, 4/59. 

[2] Ahzab, 33/21. 

[3] Bakara, 2/195.

[4] Tirmizî, Deavât, 78. -  İbn Mâce, H. no: 1388

[5] Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, IV, 189.

[6] Tirmizî, Daavât, 84.