22.06.2016

İlçe Müftülüğümüz

T.C
PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
 

10 Ekim 1991 tarihinde Akköy İlçe Müftülüğü olarak kurulan ve “12.11.2012 tarih 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” ile “Akköy” ilçesinin adının “Pamukkale” olarak değiştirilmesi ve sınırlarının genişletilmesiyle, Pamukkale İlçe Müftülüğü olarak hizmetine devam eden kurumumuz, 633 sayılı kanunla kurulan ve İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir taşra birimidir.