10.08.2021

Manevi Danışman Görevlendirmeleri Usul ve Esasları Talimatı Duyurusu

Manevi Danışman Görevlendirmeleri Usul ve Esasları Talimatı Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesile aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; gençlik merkezlerinde yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “Rol-Model” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini bu doğrultuda inşa etmektir.

BAŞVURU İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Başvurular, Başkanlıkça belirlenen DHYS’ye giriş tarihi dikkate alınarak ilan edildikten sonra, 09.08.2021- 13.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar il müftülükleri tarafından ek-2 başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

2. Gerekli değerlendirmeler müftülüklerce yapıldıktan sonra 16.08. 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DHYS’de açılan ilgili linke il DHYS sorumlusu tarafından girilecektir. İlgili tarih dışında sistem kapalı olacaktır.

3. İl müftülükleri tarafından gönderilen teklif listesi Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından incelenecektir. Bu nedenle yapılacak görevlendirmede müftülükler tarafından bu temel kıstas dikkate alınacaktır

. 4. Önceliğin Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticilerine verilecek olup, ihtiyaç duyulması halinde İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Öğretmen unvanlarında çalışan personelde müracaat edebilecektir.

5. İl müftülüklerinden gelen teklif listelerinde Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı, Kuran Kursu Öğreticisi (Kadın) kadrolarında görev yapanlara görevlendirmede öncelik tanınacaktır. İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlendirmelerinde ise çift görevli olmaları tercih edilecektir.

6. Söz konusu görevlendirmeler DHYS’ye girildikten sonra gelen değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

7. 4/B sözleşmeli personelin, fahri çalışanların, halen yurt dışında görevli olanların, yurt dışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanların yapacağı başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçeleri hariç, görev yaptığı ilçe dışında hiçbir personel başka bir ilçeye görevlendirilmeyecektir.

9.Görev almak isteyen personelin, dini yüksek öğrenim mezunu veya farklı alan örgün lisans mezunu olmaları asgari yeterlilik şartıdır. İlahiyat ön lisans haricinde diğer alanlardan açık öğretim ön lisans/lisans başvuruları kabul edilmeyecektir. Manevi danışmanlık ve rehberlikle ilgili özel eğitim almış, bir sertifika programını bitirmiş ve lisans üstü bir programdan mezun olmuş ya da halen devam etmekte olanların bu durumları değerlendirme sürecinde müftülükler tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.

2. Gençlerle iletişimde onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.

3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri; KYGM, TDV yurtlarında ve gençlik merkezlerinde öğrencilerin bulunma vakitleri ile programlara katılım durumları dikkate alınarak tespit edilecektir.

4. KYGM, TDV yurtlarında ve gençlik merkezlerinde görevlendirilen manevi danışmanlık görevlilerinin günlük çalışma saatleri, öğrencilerin bulunma saatleri ve yerel şartlar dikkate alınarak, en az 5 saat olacak şekilde müftülük teklifi ve mülki amirin onayı ile belirlenecektir.

5. Manevi danışmanlık hizmeti, Başkanlık gençlik çalışmalarının bir parçası olarak görülecek, manevi danışmanlık görevlilerinden, gençlik koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları beklenecektir.

6. Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak, şayet görev yaptığı KYGM, TDV yurtlarında veya gençlik merkezinde mescit/cami olup ihtiyaç duyulduğu takdirde Cuma namazı için görevlendirilebilecektir.

7. Görevliler 4 günü gençlik merkezinde ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. Gerekli görüldüğü takdirde manevi danışmanın bu hizmeti hafta sonunda yerine getirmesi, hafta sonu kullanacağı iki günlük izni ise cuma hariç diğer günlerde kullanabilmesi sağlanacaktır.

8. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili müftülük tarafından belirlenecek, program İl müftülüğüne ve bağlı olduğu müftülüğe bildirilecektir.

9. Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu müftülükten alacak, ancak; gençlik hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısına da bilgi verecektir.

10. Görevlendirmeler; 6 (altı) aylık periyotlar şeklinde yapılacak, ilgili personelin verimliliğine ve manevi danışmanlık ihtiyacına göre sürdürülecektir.

11. Görevlendirilen personelin görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma isteği dikkate alınmayacak, ancak; görevlendirme süresi bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.

12. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.

13. Müftülükler tarafından manevi danışmanlık hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim ve rehberliğin yapılması, çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple her ay en az iki defa KYGM, TDV yurtları ve gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere müftülükler tarafından ziyaret edilmek suretiyle çalışmalar takip edilecektir.

14. KYGM, TDV yurtlarında ve gençlik merkezlerinde yürütülen manevi danışmanlık hizmeti özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından dolayı söz konusu görevlendirmeler dışında mahallinden sürekli manevi danışman görevlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.

15. Başkanlık onayı ile yapılan görevlendirmeler illere tebliğ edildikten sonra, müftülükler tarafından ayrıca valilik onayı alınacaktır. Ancak Başkanlık Onayı ekinde yer alan personel listesinden kesinlikle ekleme ve çıkarma yapılmayacaktır.

16. Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar, rapor haline getirilerek her ay sonu müftülüğe verilecektir. 17. KYGM, TDV yurtlarında ve gençlik merkezlerinde manevi danışmanlar tarafından gençlere yönelik yapılan faaliyetler, DHYS’de aktif bulunan faaliyetler bölümü ve rapor bölümünden DHYS sistemine kaydedilecektir. Buna göre her ayın ikinci haftasının son Cuma gününe kadar bir önceki aya ait raporun DHYS’ ye girilmiş olması gerekmektedir.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ