T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Denizli Müftülüğü

21.04.2017

Mirac Kandili Mesajı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Mukaddes pek feyizli ve bereketli, mübarek İsra ve Miraç kandiline tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi 23 Nisan Pazar gününü 24 Nisan Pazartesi gününe bağlayan gece mübarek “Miraç Kandili” dir.

Kelime olarak “İsra” geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapmak; “Miraç” ise yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevi araç anlamlarına gelir.

Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilip, Yüce Allah’ın huzuruna varmıştır.

Gece, çok kısa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya “İsra ve Miraç” mucizesi ve bu geceye de “Miraç” kandili diyoruz. Bu kutlu yolculuk ayet ve hadislerle sabittir. İsra Sûresinin birinci ayetinde, içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran bu manevi yolculuk şöyle anlatılır:

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Kulun erdem yolculuğu, Rabbe vuslatı olan bu gece; Kâdiri Mutlak Allah’ın yüceliğini, kudretinin sonsuzluğunu Habibi Ekremine gösterdiği kutlu bir gecedir. Miracın bizim için en büyük dersi ise  “esfel-i safilinden” “ahseni takvime” çıkaracak değerleri göstermesidir.

Sevgili Peygamberimiz (sas) Miraçtan bize üç büyük hediyeyle dönmüştür. Birincisi, günde beş defa Rabbimizle buluşma imkânı veren “müminin miracı” namazdır. İkincisi, Bakara Suresinin son ayetleridir ki burada Rabbimiz bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı birlikte hatırlatmaktadır. Üçüncüsü ise; tevhid inancına sahip olan herkesin ebedi kurtuluşa ereceği müjdesidir. Mirac hediyesi olan namaz mü’minin miracı, dinin direğidir. Allah ile kulun buluşmasıdır.

Aziz Kardeşlerim!

Kandil münasebetiyle bu Pazar'ı Pazartesi`ye bağlayan akşam, yatsı namazından önce Delikliçınar Yeni Camii`nde mevlid-i şerif okunacak, gece ile ilgili vaaz ve dua yapılacaktır. Kandil programına bütün müminler davetlidirler.

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; topluca veya ferdi olarak dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir, şehit ve gazi aileleri ziyaret edilmelidir.

Bu vesileyle Müslüman kardeşlerimin kandilini tebrik eder, ailelerine, Denizli halkına, ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ve niyaz ederim.

 

                                                                              Mehmet AŞIK

                                                       İl Müftüsü