18.03.2016

İl Müftülük Personeli

VAİZLER
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Hasan SÖZER Uzman Vaiz
2 Osman VERİM Uzman Vaiz
3 Hasan DURAL Uzman Vaiz
4 Hüseyin GÜLTEKİN Uzman Vaiz
5 Ayşe ALTUNTEPE Vaiz
6 Aliye ARSLAN Vaiz
7 Hatice KIRKINCI Vaiz
8 Tuba ERKOL Vaiz
9 Sümeyra BAŞPINAR Vaiz - Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
10 Abdülkadir YILMAZ Cezaevi Vaizi
11 Osman ŞEN Cezaevi Vaizi
12 Ahmet AYDIN Cezaevi Vaizi
13 Sabit ŞEYLİ Cezaevi Vaizi
     
ŞUBE MÜDÜRLERİ
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Şükrü UYSAL Şube Müdürü - Personel
2 Cengiz ORUÇ Şube Müdürü - Din Hizmetleri
3 Şaban AYDEMİR Şube Müdürü - Hac ve Umre Hizmetleri
4 Fahri UÇAK Şube Müdürü - Din Eğitimi
5 Sami CAN Şube Müdürü - İdari ve Mali İşler
     
MURAKIPLAR
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Muhammet İkbal TİYEK Murakıp
2 Asım ÇELİK Murakıp
3 Hasan SÖKMEN Murakıp
     
EĞİTİM VE DİN HİZMETLERİ UZMANI
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Mehmet DEMİR Uzman - Eğitim
2 Mustafa Hikmet İNAN Uzman - Din Hizmetleri
3 Ali AKINER Uzman - Din Hizmetleri
4 Zehra DEMİR Uzman - Eğitim
     
ARAŞTIRMACI
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Fahri DEMİREL Araştırmacı (6191)
     
ŞEF
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Yüksel UĞUR Şef - Hac ve Umre Hizmetleri
2 Münhal Şef - Din Hizmetleri ve Eğitimi
3 Musa TEKKANAT Şef - Personel
4 Münhal Şef - İdari ve Mali İşler
     
ÖĞRETMEN
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Hüseyin OKLU Öğretmen
     
TEKNİKER
1 Halil ŞAHİN Tekniker
     
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENLERİ VE MEMUR
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Zeki MAN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
2 Muhammet KORKMAZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3 İbrahim KARDAŞ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
4 Soner ÇETİN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
5 Muhammet Fatih İPEK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
6 Muhammet Sıddıyk CANBAZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
7 Ebu Hureyre ATMACA Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
8 Bekir İNAN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
9 Halil İbrahim PAŞALI Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
10 Faruk AYDINELLİ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
11 Recep ALTINDAĞ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
12 Mansur KILINÇ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
13 Muhammet GÜNDÜZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
14 Muhammed Mahmud SAĞIŞMAK  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
15 Mürşid DÜNDAR Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
16 Yusuf ÖZKUL Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  
17 Halil YENİKAYE Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
18 Ayşe KARAKAYA Memur
19 Emrullah ÖZCAN Memur
     
ŞOFÖR
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Muhammed Ali CEYLAN Şoför
2 Hüseyin GEZER Şoför
3 Münhal Şoför
     
HİZMETLİ
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Abdurrahman SOYTÜRK Hizmetli
2 Said KOLAY Hizmetli
3 Hayriye KAYA Hizmetli
4 Fatma KIRBAÇ Hizmetli (Ş)
5 Münhal  
     
SANTRAL GÖREVLİSİ
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Münhal Hizmetli