T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Denizli Müftülüğü

18.03.2016

İl Müftülük Personeli

VAİZLER
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Hasan SÖZER Uzman Vaiz
2 Osman VERİM Uzman Vaiz
2 Ayşe ALTUNTEPE Vaiz
3 Aliye ARSLAN Vaiz
4 Hatice KIRKINCI Vaiz
5 Tuba ERKOL Vaiz 
6 Sümeyra BAŞPINAR  Vaiz - Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
7 Hasan DURAL Vaiz
8 Hüseyin GÜLTEKİN Vaiz
9 Abdülkadir YILMAZ Cezaevi Vaizi
10 Osman ŞEN Cezaevi Vaizi
11 Ahmet AYDIN Cezaevi Vaizi
     
ŞUBE MÜDÜRLERİ
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Şükrü UYSAL Şube Müdürü - Personel ve İdari Mali İşler
2 Cengiz ORUÇ Şube Müdürü - Din Hizmetleri 
3 Şaban AYDEMİR Şube Müdürü - Hac ve Umre Hizmetleri
4 Fahri UÇAK Şube Müdürü - Din Eğitimi
     
MURAKIPLAR
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Muhammet İkbal TİYEK  Murakıp
2 Asım ÇELİK Murakıp
     
EĞİTİM VE DİN HİZMETLERİ UZMANI
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Mehmet DEMİR Uzman - Eğitim
2 Fatih Mehmet ELDEMİR Uzman - Din Hizmetleri
3 Mustafa Hikmet İNAN Uzman - Din Hizmetleri
4 Nagehan AKGÜMÜŞ Uzman - Din Hizmetleri 
5 Müzayyen AKINER Uzman - Din Hizmetleri
     
ARAŞTIRMACI
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Fahri DEMİREL Araştırmacı
     
ŞEFLER
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Yüksel UĞUR Şef - Personel
2 Fikret ÖĞÜT Şef - İdari ve Mali İşler
3 Mehmet Zeki KAYA Şef - Din Hizmetleri ve Eğitimi
4 Münhal Şef - Hac ve Umre Hizmetleri
     
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENLERİ VE MEMUR
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Zeki MAN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
2 Adnan EĞDİR Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3 Musa TEKKANAT Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
4 Muhammet KORKMAZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
5 İbrahim KARDAŞ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
6 Soner ÇETİN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
7 Muhammet Fatih İPEK Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
8 Muhammet Sıddıyk CANBAZ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
9 Ebu Hureyre ATMACA Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
10  Hasan ÖĞÜTCEN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
11 Halil ŞAHİN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
12 Bekir İNAN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
13 Halil İbrahim PAŞALI Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
14 Faruk AYDINELLİ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
15 Recep ALTINDAĞ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
16 Mansur KILINÇ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
17 Ayşe KARAKAYA Memur
     
ŞOFÖRLER
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Adem KARKIN Şoför
2 Enes DEMİR Şoför
     
HİZMETLİLER
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Hayriye KAYA Hizmetli
2 Münhal Hizmetli
3 Münhal Hizmetli
4 Münhal Hizmetli
5 Münhal Hizmetli
     
SANTRAL GÖREVLİSİ
NO ADI SOYADI UNVANI
1 Münhal Hizmetli