T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Denizli Müftülüğü

28.11.2017

Mevlid Kandili Mesajı

12 Rebiulevvel 571 günü sabaha karşı dünyanın en büyük ve en mes’ut hadisesi meydana gelmiştir. Başımızın tacı Hz. Muhammed (SAV) dünyayı şereflendirmiştir.

Şu bir hakikattir ki; Peygamber Efendimiz (SAV)’in insanlığa yaptığı hizmetler pek büyük ve eşsizdir. Onun Peygamber olarak gönderildiği miladi yedinci asırda, dünyanın her tarafı zulümler, karanlıklar ve bunalımlar içindeydi. O zamanın dünyasında; Arabistan’ında, Doğu Roma’sında, İran’ında ve diğer coğrafyalarında insanlık vahşet ve karanlıklar içindeydi. Hz. Muhammed (SAV), elindeki odun parçasını yontarak tanrı edinen, kendi eliyle yoğurup şekil verdiği helvayı put yapan ve acıkınca da yiyen bir insan topluluğuna peygamber olarak gönderilmişti.

Hz. Peygamber (SAV) kız evladını diri diri toprağa gömen, bundan üzüntü ve utanç yerine neşe ve gurur duyan bir kitleden öyle bir millet meydana getirdi ki; fertleri merhamet ve nezaketin canlı örneği oldular. Hz. Muhammed (SAV) bedevi bir toplumdan insanlığın efendilerini, orduların kumandanlarını, medeniyetlerin mucitlerini ortaya çıkardı.

Rasulullah’ın yirmi üç yıl içinde meydana getirdiği, dağları yerinden oynatmak, denizleri kurutmak kadar harikulâde olan muazzam değişimlere cihan tarihinde bir daha rastlamak mümkün değildir. Hz. Muhammed (SAV) bu başarıları elbette Allah’ın yardımıyla fakat büyük meşakkatler, aşılmaz güçlükler mukabilinde elde etmiştir. O, Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi “Mü’minlerin sıkıntıya uğramalarına çok üzülen, mü’minlere çok düşkün, onları esirgeyen”[1] bir şahsiyetti. İslam’a davet ettiği kimseler Müslüman olmayacaklar diye üzüntüsünden nerede ise kendisini mahvedecekti.[2]

Hz. Peygamber Efendimiz bütün ömrünü insanları Allah’a davetle geçirmiş, bunun için sevinmiş, bunun için üzülmüş, bunun için harbe girmiş ve nihayet bunun için Allah’a yalvarmıştır. Rasulullah Efendimiz (SAV)’in bu türlü davranışları, fedakârlıkları karşısında kendimizi hesaba çekecek olursak acaba hangi neticeye varırız? Biz her zaman onun ümmeti olduğumuzu söyleriz ama maalesef bu çoğu zaman boş bir iddiadan ileriye geçmez.

İnsanlığın, bilhassa çocuk ve gençlerin iyi bir rol modele ihtiyacı vardır. Onlara örnek alabilecekleri şahsiyetler gösterilip tanıtılmazsa, kötüleri taklit ederek bu boşluğu doldurmaya çalışırlar.

Su damlaları zaman içinde mermeri bile oyabildiğine göre, yaşımız ne olursa olsun, her birimiz çevremizin etkisi altında kaldığımızı unutmamalıyız. Olumsuz etkilerin izlerini silmek için de zaman zaman kendimizi manevi takviyelerle güçlendirmeye çalışmalıyız. Bu arada örnek kişilerin hayatını okuyup öğrenmek de maneviyatımıza çeki düzen vermemizi sağlayacaktır.

Yüce Allah Peygamberimiz (SAV)’i bize örnek göstermiş ve onu rol model almamızı emretmiştir. Şu halde bize düşen görev onu yakından tanımak, ahlakını ve hayat tarzını öğrenmektir.

İrlandalı ünlü yazar George Bernard Shaw (Ö.1950)’un ifadeleri şöyledir: “Ben Muhammed’in dinini olağanüstü canlılığından dolayı hep takdir etmişimdir. İslam, varlığın değişen yönlerine uyarlanabilir yeteneğe sahip tek dindir. Böylece İslam her çağa hitap etmektedir. Benim tahminime göre, Muhammed’in inancı bugün Avrupa’da kabul edilmeye başlandığı gibi gelecekte de kabul edilecektir.

Benim kanaatime göre O’na insanlığın kurtarıcısı demek gerekir. Günümüz dünyası onun gibi birisinin hâkimiyeti altına girse, çok ihtiyaç duyulan barış ve mutluluk getirecek şekilde sorunlarını çözeceğine inanıyorum. Gelecek yüzyılda Avrupa, sorunlarının çözümünü bu inanç içinde görmeye gidebilir.”[3]

Ey Rasül-i Kibriya, Ey âlemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hatemül Enbiya! Sen bütün alemlere rahmet olarak gönderildin! Sen çok üstün bir ahlaka, sonsuz bir merhamete ve sağlam bir karaktere sahipsin!

Ey insanlığın Şefaatçisi; sen dünyada ve ahirette insanlığın kurtarıcısısın! Sen bize kendi nefislerimizden daha evlâ ve yakınsın!

Bu vesileyle 29 Kasım 2017 Çarşamba günü akşamı idrak edeceğimiz mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, yatsı namazını müteakiben Delikliçınar Yeni Camii’de yapacağımız Mevlid programına bütün Denizli halkımızı davet ediyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimizin dünyayı şereflendirmesinin yuvalarımıza ve insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

 

Mehmet AŞIK 

Denizli İl Müftüsü

 

[1] Tevbe Surasi, 9/128

[2] Keh Suresi, 18/6

[3] Siret Ansiklopedisi, C. 1, S. 143